Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGÀNH THÚ Y VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Văn Hưng

Tóm tắt


Bước sang năm 2011, ngành thú y TT-Huế tiếp tục đối mặt với nguy cơ dịch bệnh trong nước. Vào thời điểm này cả dịch tai xanh lẫn dịch LMLM cùng xẩy ra cả chục tỉnh, đáng lo nhất là các tỉnh Bắc và Nam Trung bộ lân cận. Gần đây, sau một thời gian dài dịch cúm gia cầm được khống chế nay lại tiếp tục bùng phát ra 3 tỉnh.

Chăn nuôi đã có nhiều tiến bộ trong nhận thức của người nuôi về an toàn sinh học(ATSH). Nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi đã góp phần phát triển số lượng và chất lượng đàn; tuy nhiên chăn nuôi phân tán, tự cung tự cấp trong hộ gia đình vẫn chiếm tỉ lệ lớn (85%), do vậy mà việc kiểm soát cũng như phòng dịch phải hết sức nổ lực, đòi hỏi một mạng lưới làm công tác chăn nuôi thú y đủ mạnh phát triển đến tận thôn, xã mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ của ngành.

Ngay từ đầu năm nay, UBND Tỉnh, Ngành nông nghiệp đã có các chỉ thị và nhiều văn bản về phát triển  chăn nuôi cũng như tăng cường phòng chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã được kiện toàn lại ngay sau dại hội  Đảng các cấp.


Toàn văn: XML