Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮCXIN NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ PHÒNG BỆNH ĐẬU GÀ BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO

Nguyễn Hồng Minh và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh đậu cho gà được nghiên cứu sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy tế bào thay thế công nghệ sản xuất trên trứng. Vacxin được chế tạo bằng cách sử dụng virut đậu gà chủng C thích nghi trên môi trường nuôi cấy tế bào xơ phôi gà một lớp, thu hoạch huyễn dịch virút tế bào khi đạt nồng độ virut, bổ xung chất bổ trợ, đông khô thành vacxin thành phẩm,... Các lô vacxin được nghiên cứu và sản xuất trong phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm cấp cơ sở đều cho kết quả tốt.

            Từ khoá: Vacxin đậu gà, Virut vacxin chủng C, Công nghệ nuôi cấy té bào, Kiểm nghiệm.


Toàn văn: PDF