Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu một số chỉ tiêu huyết học ở chó mắc bệnh còi xương

Nguyễn Văn Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Chu Đức Thắng

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã được thực hiện trên 12 chó Berger mắc bệnh còi xương tại Phòng khám Thú y cộng đồng, Bệnh viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu này là xác định các biểu hiện lâm sàng và xác định sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học ở ở chó mắc bệnh còi xương.Kết quả nghiên cứu cho thấy những chó mắc bệnh còi xương thường có các biểu hiện như giảm ăn (33,33%), hay ăn bậy (50%), hạ bàn chân (100%), ống chân cong queo (66,66%). Một số chỉ tiêu sinh lý máu của chó mắc bệnh còi xương như số lượng hồng cầu, bạch cầu, tỷ khối huyết cầu, thể tích trung bình hồng cầu và hàm lượng Ca, P, Vit. D trong huyết thanh ở ở chó mắc bệnh còi xương đều giảm so với chó khỏe. Kết quả nghiên cứu này cung cấp những thông tin ban đầu về đặc điểm huyết học ở chó bị còi xương tại Việt Nam.

Toàn văn: PDF