Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu lựa chọn thuốc điều trị bệnh sán dây chó ở 3 huyện tỉnh Quảng Ninh

Lê Minh, Đỗ Thị Vân Giang

Tóm tắt


3 loại thuốc trị sán dây bán phổ biến trên thị trường (niclosamide, praziquantel, mebendazol) được dùng để điều trị thử nghiệm sán dây cho chó nuôi tại 3 huyện của tỉnh Quảng Ninh. Kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc niclosamide (liều 100 mg/kgTT), thuốc praziquantel (liều 10 mg/kgTT) và thuốc mebendazol (liều 50 mg/kgTT) có hiệu lực điều trị cao (đạt 80 – 100% chó khỏi bệnh) và an toàn.Áp dụng 3 loại thuốc này để điều trị cho chó trên diện rộng đã cho kết quả như sau: thuốc praziquantel (liều 10 mg/kgTT) có hiệu lực tẩy sán đạt tỷ lệ cao nhất (93,33%), tiếp đó là niclosamide (liều 100 mg/kgTT) đạt 86,67% và thấp nhất là mebendazol (50 mg/kgTT), đạt 73,33%.

Toàn văn: PDF