Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 9 (2016) ĐỊNH DANH VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ HẠI GẤC Tóm tắt   PDF
Lê Minh Tường, Phạm Tuấn Vũ, Võ Kim Phương
 
S. 2 (2015) Định tính chất và mô hình tương đồng yếu tố nhân kappa B alpha của cá sử dụng phương pháp mô phỏng máy tính Tóm tắt   PDF
Tran Ngoc Tuan, WangWei -Min, and Pham Minh Duc
 
S. 1 (2016) ĐIỀU TRA SẢN PHẨM VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG LÀM NGUỒN CHẤT XƠ CHO GIA SÚC NHAI LẠI TỈNH PHITSANULOK, THÁI LAN Tóm tắt   PDF
N. Laorodphan, T. Sangseeda, D. Sang-arun, J. Tepsutin, S. Yaemkong, P. Rattanapradit
 
S. 5 (2015) ƯU THẾ LAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU ÚNG CỦA CÂY NGÔ (Zeamays L.) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Việt Long
 
376 - 379 trong số 379 mục << < 11 12 13 14 15 16 


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004