Chi tiết về Tác giả

Lê Thu Hằng, Trần

  • S. 1 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở CHÓ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004