Chi tiết về Tác giả

Thanh Hải, Nguyễn

 • S. 4 (2016) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN URÊ, URÊ - DỊCH CHIẾT THỰC VẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA BC15 VÀ GIỐNG NGÔ HN88
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  TÁC DỤNG ỨC CHẾ VI KHUẨN IN VITRO CỦA CAO KHÔ DỊCH CHIẾT LÁ TRẦU KHÔNG (Piper betle) ĐỐI VỚI VI KHUẨN Aeromonas SPP. VÀ Streptococcus agalactiae GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ RÔ PHI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA XẠ KHUẨN NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY MÀNG TANG (Litsea cubeba) ĐỐI VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN CÁ CHÉP VÀ RÔ PHI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  NHÂN NHANH VÀ CẢM ỨNG RA HOA IN VITRO CÂY HOA HỒNG CƠM (Rosa sericea LINDL)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  TẠO CÂY CẢI ĐÔNG DƯ (Brassica juncea) ĐƠN BỘI IN VITRO BẰNG NUÔI CẤY BAO PHẤN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUYỂN GEN CHO GIỐNG LÚA TAICHUNG 65 THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  TÁC DỤNG DIỆT KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT LÁ SIM VÀ HẠT SIM (Rhodomyrtus tomentosa) ĐỐI VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ CHẤT KHOÁNG VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA IN VITRO Ở CÂY HOA HỒNG
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004