Chi tiết về Tác giả

Tất Cảnh, Nguyễn

 • S. 4 (2016) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN URÊ, URÊ - DỊCH CHIẾT THỰC VẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA BC15 VÀ GIỐNG NGÔ HN88
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2015) - NÔNG HỌC
  ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DIÊM MẠCH NHẬP NỘI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2015) - NÔNG HỌC
  ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ ĐỘ SÂU BÓN PHÂN ĐẠM DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2015) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG PHÂN VIÊN CHẬM TAN TRONG SẢN XUẤT CÓI TẠI HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004