Chi tiết về Tác giả

Thanh Hòa, Lê

  • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    XÁC ĐỊNH BỆNH GIUN ĐŨA Ở MÈO (Toxocariasis) TẠI VIỆT NAM DO LOÀI MỚI Toxocara malaysiensis GÂY RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CHUỖI GEN VÀ PHÂN TÍCH PHẢ HỆ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004