Chi tiết về Tác giả

Tepsutin, J.

  • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ĐIỀU TRA SẢN PHẨM VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG LÀM NGUỒN CHẤT XƠ CHO GIA SÚC NHAI LẠI TỈNH PHITSANULOK, THÁI LAN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004