Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SO SÁNH CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT ROSS 308 VÀ GÀ TRỐNG HƯỚNG TRỨNG SASSO NUÔI THẢ VƯỜN

Nguyen Duy Hoan, Mai Anh Khoa

Tóm tắt


     Trong chăn nuôi gà đẻ trứng, gà trống thường bị loại thải ngay khi vừa mới nở. Tuy nhiên, để đáp ứng xu hướng sử dụng các sản phẩm sạch của người tiêu dùng ngày nay, thay vì loại thải, gà trống mới nở được đưa vào nuôi chăn thả. Với ý tưởng như vậy, chúng tôi tiến hành thử nghiệm nuôi gà trống hướng trứng Sasso (dòng lớn chậm) và gà hướng thịt Ross 308 (dòng lớn nhanh) trong trong điều kiện thả vườn và so sánh chất lượng thịt của chúng. Sáu mươi gà của mỗi giống nuôi nhốt đến 21 ngày tuổi với mật độ 6 gà/m2, sau đó gà được nuôi chăn thả với mật độ 5 gà/m2.. Gà thí nghiệm được nuôi theo quy trình của Bộ NN & PTNT(2010). Tại hai thời điểm 49 và 90 ngày tuổi, tiến hành mổ khảo sát để phân tích, so sánh chất lượng thịt gà trong hai lô thí nghiệm. Đánh giá chất lượng cảm quan thịt gà sau khi chế biến bằng cách chấm điểm dựa trên 6 tiêu chí: màu sắc, mùi, độ mịn thớ thịt, độ giữ nước, vị và sự chấp nhận tổng thể của người nếm. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về khối lượng sống, khối lượng thịt xẻ, khối lượng thịt ngực và tỷ lệ mỡ bụng ở gà hướng thịt Ross 308 cao hơn so với gà trống hướng trứng Sasso ở tất cả các giai đoạn tuổi (P > 0,001). Độ pH của thịt gà Ros 308 tại thời điểm 24 giờ cao hơn pH thịt gà trống Sasso. Về mầu sắc, thịt gà trống Sasso được đánh giá đậm hơn so với gà trống Ross 308 (P > 0,001). Kết quả đánh giá cảm quan cho thấy thịt gà trống hướng trứng Sasso ngon hơn thịt gà Ross 308 (P > 0,01) tại thời điểm 90 ngày tuổi.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004