Chi tiết về Tác giả

Phong, Trần Tân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

  • S. 23 (2018) - Bài viết
    01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSAT-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI
    Tóm tắt  PDF