Chi tiết về Tác giả

Quang, Nguyễn Tiến Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    02. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 26 (2019) - Bài viết
    08. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
    Tóm tắt  PDF