Chi tiết về Tác giả

Nhung, Nguyễn Thu Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam