Chi tiết về Tác giả

Phúc, Dương Hoàng Trường Đại học An Giang

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    13. CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT AN GIANG BẰNG CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC MBR
    Tóm tắt  PDF