S. 20 (2018)

Mục lục

Bài viết

01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT LƯU VỰC SÔNG NẬM MỨC Tóm tắt PDF
Trương Vân Anh, Trịnh Xuân Mạnh
02. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRUY HỒI THUẬT TOÁN T THUẬN TRONG XỬ LÝ TOÁN HỌC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA Tóm tắt PDF
Lương Thanh Thạch
03. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SINH KHỐI SPIRULINA PLATENSIS SP8 LÀM CHẤT HẤP PHỤ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ ION ZN2+ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Oanh, Nguyễn Thu Huyền, Trần Kiều Mai
04. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ THUỘC KHU DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG Tóm tắt PDF
Trần Bảo Lộc
05. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Lê Minh Huệ, Đỗ Thị Phương Thảo
06. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Kiên Dũng, Trần Chấn Nam
07. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP INS/GPS BẰNG CÁC THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRƠN Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Dương
08. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài Thương, Phạm Thị Hồng Phương
09. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARINE VÀ MUSKINGUM DỰ BÁO THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG KỲ LỘ TỈNH PHÚ YÊN Tóm tắt PDF
Võ Anh Kiệt, Bùi Văn Chanh
10. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA ĐẬP DÂNG NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG HỒNG - SÔNG THÁI BÌNH Tóm tắt PDF
Vũ Văn Lân, Nguyễn Hồng Lân
11. THỰC TRẠNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BỒNG SƠN, HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt PDF
Trương Quang Hiển, Bùi Thị Diệu Huyền, Đỗ Tuấn Nghị, Diệp Tiến Dũng
12. PHÂN BỐ KHÔNG GIAN MƯA CỰC TRỊ TRÊN 7 VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1961 - 2010 Tóm tắt PDF
Thái Thị Thanh Minh, Nguyễn Ngọc Ánh
13. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH ĐẾN ĐIỆN TÍCH CỦA MÀNG LỌC NANO Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Tú, Đoàn Thị Oanh
14. GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM TRƯỚC BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Luyến, Lê Thanh Thủy