Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

41A đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đầu mối

Nguyễn Đức Mạnh
Biên tập viên
Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường
41A đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0902 222 377
Email: ndmanh@hunre.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn