Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 438, S. 11 (2014) Cơ hội hợp nhất và sáp nhập trong ngành sữa Việt Nam từ góc độ chuỗi giá trị Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Khôi, Trần Văn Dũng
 
T. 346, S. 3 (2007) Cơ sở kinh tế của chính sách miễn thuế nông nghiệp và miễn thủy lợi phí, những mặt tích cực và hạn chế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Song
 
T. 383, S. 4 (2010) Cơ sở kinh tế của chính sách thuế tài nguyên thủy sản Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Song
 
T. 447, S. 8 (2015) Cơ sở kinh tế của mối quan hệ giữa mức sẵn lòng chi trả, mức sẵn lòng chấp nhận để cải thiện môi trường và quyền sở hữu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Song, Lê Thị Phương Dung
 
S. 2 (2013) Cơ sở kinh tế và sinh thái học khi ban hành cô-ta (quota) khai thác tài nguyên có thể tái tạo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Song
 
T. 367, S. 12 (2008) Dịch vụ việc làm trong phát triển kinh doanh ở Việt Nam Tóm tắt   HTML
Nguyễn Bá Ngọc
 
T. 445, S. 6 (2015) Dự báo lạm phát trên cơ sở các biến số tiền tệ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Độ
 
T. 362, S. 7 (2008) Dự báo nhu cầu huy động tiết kiệm dân cư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Mỹ
 
T. 372, S. 5 (2009) Diễn biến chỉ số giá hàng tiêu dùng từ năm 1976 đến năm 2008 Tóm tắt   PDF
Võ Hùng Dũng
 
T. 373, S. 6 (2009) Diễn biến chỉ số giá hàng tiêu dùng từ năm 1976 đến năm 2008 (tiếp theo) Tóm tắt   PDF
Võ Hùng Dũng
 
T. 456, S. 5 (2016) Doanh nghiệp "sống thực vật" trong nền kinh tế Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân và một số hàm ý chính sách Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tường Anh
 
S. 5 (2014) Doanh nghiệp ở Tây Nguyên: thực trạng và vấn đề Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Xuân
 
T. 378, S. 11 (2009) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở Xingapo Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Huyền
 
T. 437, S. 10 (2014) Doanh nghiệp ngoài nhà nước: vai trò và thực trạng Tóm tắt   PDF
Vũ Hùng Cường, Bùi Trinh
 
T. 379, S. 12 (2009) Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa - hiệu quả kỹ thuật Tóm tắt   PDF
Phí Vĩnh Tường
 
T. 458, S. 7 (2016) Doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình xanh hóa nền kinh tế Tóm tắt   PDF
Hồ Thúy Ngọc
 
T. 294, S. 11 (2002) Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu và Luật Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ Tóm tắt
Lan Thị Vũ, Công Thành Trần
 
S. 6 (2014) Doanh nghiệp xây dựng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Cao Văn Kế, Đỗ Tuấn Thành
 
S. 5 (2014) Du lịch nông thôn: từ lý thuyết đến thực tiễn Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hoàng Mai
 
T. 380, S. 1 (2010) G20 - phải chăng là cơ chế kinh tế toàn cầu? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhâm
 
T. 364, S. 9 (2008) Góp phần bàn thêm về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   HTML
Đinh Quang Ty
 
T. 367, S. 12 (2008) Góp phần nhận diện, nhận định khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay và đề xuất đối sách của Việt Nam Tóm tắt   HTML
Đàm Kiến Lập
 
T. 295, S. 12 (2002) Gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế gần một thế kỷ Tóm tắt
Mai Hoàng Lý
 
T. 349, S. 6 (2007) Gia nhập WTO, thất nghiệp nước ta sẽ là tăng hay giảm? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Ngọc
 
T. 346, S. 3 (2007) Giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Tóm tắt   PDF
Hoàng Xuân Quế
 
226 - 250 trong số 841 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>