Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

A

Anh, Từ Thúy, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Anh, Trần Thị Vân
Anh, Trần Thị Vân, Viện Kinh tế Việt Nam
Anh, Trương Thị Vân, Đại học Đà Nẵng
Anh, Vũ Quỳnh, Đại học Kinh tế Quốc dân
Anh, Vũ Tuấn, Viện Kinh tế Việt Nam
Anh, Vũ Tuân, Viện Kinh tế Việt Nam
Anh, Đào Thị Huyền, Viện Kinh tế Việt Nam
Anh, Đào Thế, Viên cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Á

Ái Hoa, Trịnh Thị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Ánh, Vũ Đình, Viện Khoa học Tài chính
Ánh, Vũ Đình, Viện Thị trường và giá cả

Ý

Ý, Lê Thành

Ảnh, Lê Hữu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ảnh, Lê Hữu, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Ảnh, Lê Hữu, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

B

Bách, Vũ Đình, Chủ nhiệm Chương trình
Bảo, Nguyễn Trí, Đại học Tổng hợp Leicester
Bàng, Nguyễn Đăng, Trường Đại học Vinh
Bá, Đỗ Trọng, Hà Nội
Bình, Bùi Quang, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Bình, Bùi Quang, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Bình, Hứa Thanh, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên
Bình, Ngô Xuân, Học viện Khoa học xã hội
Bình, Nguyễn Ngọc, Trường Đại học Ngoại thương

26 - 50 trong số 915 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>