Chi tiết về Tác giả

An, Phạm Sỹ

  • S. 8 (2013) - Kinh tế vĩ mô
    Thâm hụt ngân sách nhà nước giai đoạn 2002-2012: thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp
    Tóm tắt  PDF