Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Việt Viện Kinh tế Việt Nam

  • T. 457, S. 6 (2016) - Kinh tế đối ngoại
    Đo lường xuất khẩu gạo tiểu ngạch đi Trung Quốc và một số hàm ý chính sách
    Tóm tắt  PDF