T. 450, S. 11 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Đi tìm nguồn gốc của phát triển - bẫy tăng trưởng Malthus, Path Dependence hay hệ giá trị Hofstede? Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thạch 3-15
Mất cân bằng kinh tế: mô hình, chính sách điều chỉnh và hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Minh Tú, Lê Văn Hinh 16-24
Tác động của thương mại đến tăng trưởng kinh tế Tóm tắt PDF
Phạm Sỹ An 25-31

Tài chính - Tiền tệ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Ngọc Hương 43-51

Quản lý kinh tế

Năng lực cạnh tranh giày dép xuất khẩu của Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Hà Văn Hội 32-42

Nông nghiệp – Nông thôn

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Thái 52-60

Kinh tế địa phương

Liên kết trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và mô hình liên kết "4 nhà" của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang Tóm tắt PDF
Ma Ngọc Ngà 61-68
Liên kết vùng và định hướng liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hương, Lê Viết Thái 69-76