T. 399, S. 8 (2011)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế: lý thuyết và thực tiễn Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Minh Tuấn, Trần Anh Thiết 3-8
PDF
Nguyễn Tuấn Phong 9-17

Quản lý kinh tế

Quản lý nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán: bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Thanh 18-23

Nông nghiệp – Nông thôn

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp Việt Nam sau 4 năm thực hiện cam kết WTO-những điều chỉnh chính sách Tóm tắt PDF
Chu Tiến Quang, Hà Huy Ngọc 30-41
PDF
Võ Thị Kim Sa 42-47

Kinh tế địa phương

PDF
Trần Viết Nguyên 48-57
PDF
Đào Văn Hiệp 58-68

Dành cho các nhà kinh doan

PDF
Lý Hoàng Phú, Nguyễn Kim Lan 24-29

Kinh tế thế giới

PDF
Nguyễn Thị Minh Hương 69-78