T. 398, S. 7 (2011)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Điều chỉnh chính sách thương mại theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng Tóm tắt PDF
Nguyễn Chiến Thắng, Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương 3-19

Tài chính - Tiền tệ

Nhận thức và xử lý đúng đắn các mối quan hệ kinh tế tiền tệ ở nước ta Tóm tắt PDF
Lê Văn Tề 20-25

Quản lý kinh tế

Sử dụng năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tóm tắt PDF
Phạm Thị Nga 26-34
PDF
Vũ Hoàng Dương 35-44

Nông nghiệp – Nông thôn

Bàn về vai trò của nông nghiệp và chính sách phát triển Tóm tắt PDF
Võ Hùng Dũng 45-60
PDF
Lê Hữu Ảnh, Bùi Thị Lâm 61-65

Kinh tế địa phương

PDF
Nguyễn Thị Yến 66-71

Kinh tế thế giới

PDF
Trần Văn Tùng 72-76