T. 1, S. 1 (2018)

Mục lục

Bài viết

Về một giải pháp khắc phục kết nối wifi chậm hoặc chập chờn Tóm tắt PDF
Trần Công Cẩn 1
Ứng dụng phương pháp compact để giải bài toán ngược trọng lực trong nghiên cứu địa vật lý Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Cường 6
ĐỊNH TUYẾN CÂN BẰNG TẢI PHỐI HỢP GIỮA ĐƯỜNG NGẮN NHẤT VÀ MỨC NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC NÚT TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Tóm tắt PDF
Phan Văn Hưng 16
ỨNG DỤNG MÃ XYCLIC CỤC BỘ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN TIN Tóm tắt PDF
Phan Thanh Minh 21
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA LOÀI SÚT (ANOMALODISCUS SQUAMOSUS) Ở THỦY VỰC NHA PHU, TỈNH KHÁNH HÒA Tóm tắt PDF
Phan Đức Ngại 29
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID, ANTHOCYANIN VÀ THIOSULFINATE TRONG VỎ TỎI (ALLIUM SATIVUM L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ái Thạch 36
GIẢI PHÁP CHUYỂN TỤ ĐIỆN TRONG NGHỊCH LƯU ĐA BẬC Tóm tắt PDF
Trần Văn Thuận 41
TÍNH CHẤT NHIỆT PHÁT QUANG CỦA K2GdF5 PHA TẠP ĐẤT HIẾM Tóm tắt PDF
Hà Xuân Vinh 47
CÁCH XƯNG HÔ TRONG TIẾNG VIỆT QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN TRƯỚC NĂM 1945 Tóm tắt PDF
Lê Thị Phương Chi 53
CÁCH THỨC SINH VIÊN NHẮN TIN QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hạnh 62
VAI TRÒ CỦA NGUỒN TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG KHÁNH HÒA TRONG VIỆC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH Tóm tắt PDF
Đỗ Phương Quyên 70
XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG HỌC KÉM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN Tóm tắt PDF
Lê Thị Yến Trang 76
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA (Giai đoạn 2001 - 2015) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Hằng 83
VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN TRONG NGÔN NGỮ TRUYỆN THƠ DÂN TỘC THÁI Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Hiền 91