Chi tiết về Tác giả

Như Hoa, Nguyễn Thị Công ty NCTT Gcomm

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa chất lượng giao dịch, chất lượng mối quan hệ và lòng trung thành của khách hàng mua sắm trực tuyến
    Tóm tắt  PDF