Chi tiết về Tác giả

Phương Hiền, Hoàng La Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Đánh giá năng lực kinh doanh của nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
    Tóm tắt  PDF