Chi tiết về Tác giả

Ngọc Bích, Hồ Khánh Trường Đại Học Kinh tế - Đại học Huế

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ XUẤT XỨ HÀNG HÓA ĐẾN THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU MẶT HÀNG SỮA CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ EM CÓ XUẤT XỨ TỪ MỸ
    Tóm tắt  PDF