Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2013) Chiến lược marketing trong thư viện và cơ quan thông tin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Thanh
 
S. 5 (2018) Chiến lược phát triển của Thư viện khoa học Nông nghiệp Trung ương Nga Toàn văn   PDF
NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN (lược dịch)
 
S. 2 (2010) Chuẩn nghiệp vụ cần áp dụng trong xử lý và biên mục tài liệu điện tử Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thúy Ngà
 
S. 3 (2011) Chuẩn nghiệp vụ trong xử lý tài liệu tại các thư viện ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thuý Ngà
 
S. 4 (2011) Chuyên ngành thông tin-thư viện với sự nghiệp 40 năm đào tạo của trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội Toàn văn   PDF
Lê Ngọc Diệp
 
S. 1 (2009) Chuyển ngữ truy vấn trong truy xuất thông tin xuyên ngôn ngữ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chánh Thành, Nguyễn Văn Hiếu, Phan Thị Tươi
 
S. 3 (2009) Chuyển đổi các tổ chức thông tin KH&CN theo Nghị định 115 của Chính phủ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 3 (2011) Chương trình “Bảo vệ tên miền Việt Nam” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Chương trình “Ký ức của thế giới” của UNESCO Toàn văn   PDF
The Editor
 
S. 2 (2013) Chương trình phát triển sự nghiệp thư viện ở Liên bang Nga đến năm 2015 Toàn văn   PDF
Tat'jana Manilova
 
S. 1 (2007) Cuốn sách "Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2001-2005" Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
S. 1 (2006) Cuốn sách "Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2004" Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
T. 1 (2005) Cuốn sách “Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2003” Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 1 (2006) Cuốn sách “Thông tin- từ lý luận tới thực tiễn” Tóm tắt   PDF
Mai Hà, Nguyễn Tuấn Khoa
 
S. 4 (2005) Cuộc họp các giám đốc ISSN lần thứ 30 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Cuộc họp chuyên gia đánh giá chương trình đào tạo CNTT truyền thông (ICT) cho cán bộ thông tin và thư viện và định hướng phát triển các chương trình mới Toàn văn   PDF
The Editor
 
S. 4 (2018) Cuộc họp lần thứ 36 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về bản quyền trong hoạt động thư viện Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 3 (2007) Cuộc họp lần thứ V Liên hợp Thư viện về nguồn tin điện tử Toàn văn   PDF
T T L
 
S. 6 (2012) Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 3 (2004) Cuộc họp năm 2004 của Ban chấp hành Hội Thông tin - Tư liệu KHCN Việt Nam Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2009) Cuộc họp thường niên lần 7 của Liên hợp thư viện về nguồn tin điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2008) Cuộc họp Đại diện toàn quyền các nước thành viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (ICSTI) lần thứ 59 Tóm tắt   PDF
Nt T L
 
S. 3 (2009) Cơ hội hợp tác nghiên cứu rộng mở giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2015) Cơ hội và thách thức đối với thư viện đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ
 
S. 2 (2012) Cơ quan thông tin-thư viện ngành ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Hùng
 
151 - 175 trong số 1089 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP