Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2013) Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội 2013 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2016) Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 1 (2005) Chợ Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng-Hà Nội- 2004 Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2008) Chợ Công nghệ và Thiết bị Hữu nghị Việt-Trung 2008 Tóm tắt   PDF
L H
 
S. 3 (2006) Chợ Công nghệ và Thiết bị khu vực miền núi phía Bắc- Hoà Bình 2006 Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
S. 1 (2007) Chợ Công nghệ và Thiết bị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Techmart An Giang 2006) Toàn văn   PDF
P L
 
S. 6 (2015) Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2012) Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam năm 2012 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2008) Chợ Công nghệ và Thiết bị Thái Nguyên 2007 Tóm tắt   PDF
. P L
 
S. 3 (2007) Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô 2007 (Techmart Hà Nội 2007) Toàn văn   PDF
L H
 
S. 4 (2008) Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô 2008 Toàn văn   PDF
Đ A
 
S. 1 (2011) Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô 2010 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2014) Chợ công nghệ và thiết bị Vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2011) Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên 2011 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2008) Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Tây Nguyên 2008 Tóm tắt   PDF
L H
 
S. 3 (2008) Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Đồng bằng sông Hồng 2008 Tóm tắt   PDF
L H
 
S. 4 (2010) Chợ Công nghệ và Thiết bị Vùng Đồng bằng sông Hồng 2010 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2005) Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2005 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2007) Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2007 (Techmart Vietnam 2007) Toàn văn   PDF
L H
 
S. 4 (2005) Chợ công nghệ và thiết bị- hoạt động xúc tiến hiệu quả để tạo lập và phát triển thị trường công nghệ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Khánh Vân
 
S. 5 (2013) Chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa trong các trường công an Tóm tắt   PDF
Đỗ Thu Thơm
 
S. 1 (2017) Chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện đại học: nhận diện các yếu tố tác động và đề xuất mô hình hợp tác Tóm tắt   PDF
ĐỖ VĂN HÙNG
 
S. 1 (2015) Chia sẻ thông tin giữa các thư viện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: hiện trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LÊ HOÀI PHƯƠNG
 
S. 3+4 (2012) Chiến lược của UNESCO về thống kê KH&CN Toàn văn   PDF
Nguyễn Minh Ngọc
 
S. 5 (2013) Chiến lược chống vi phạm bản quyền cho sách điện tử của Springer Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
126 - 150 trong số 1089 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP