Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2008) Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác xử lý tài liệu và biên mục trong các thư viện ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thúy Ngà
 
S. 4 (2009) Định chủ đề tài liệu ở Việt Nam: các yếu tố đảm bảo sự chuẩn hoá Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thúy Ngà
 
S. 4 (2015) Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Thư viện-Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
BÙI HÀ PHƯƠNG
 
S. 5 (2016) Định hướng quốc gia về phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
ĐÀO MẠNH THẮNG, TRẦN THỊ HẢI YẾN
 
S. 1 (2019) Định nghĩa về thư viện, tài liệu và việc phân định các loại hình thư viện trong một số luật thư viện nước ngoài Tóm tắt   PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ
 
S. 5 (2012) Đọc và giải pháp chấn hưng văn hóa đọc ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thúy Ngà
 
S. 5 (2017) Đổi mới mô hình cơ cấu tổ chức các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THIÊN
 
S. 3 (2011) Đổi mới và thực trạng của các thư viện nước Nga Toàn văn   PDF
E.N. Guseva
 
S. 1 (2009) Đội ngũ cán bộ thư viện công cộng: thực trạng và giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Mai
 
S. 2 (2010) Điều lệ tổ chức và hoạt động Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 3 (2004) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 1 (2019) Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
HỒ NGỌC LUẬT
 
S. 6 (2013) Điện toán đám mây trong thư viện- xu thế tất yếu của thư viện các trường đại học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hùng
 
S. 6 (2014) Đoàn Việt Nàm tham dự cuộc họp lần thứ 65 Ủy ban đại diện toàn quyền của Trung tâm Thông tin khoa học và kỹ thuật Quốc tế Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
1076 - 1089 trong số 1089 mục << < 39 40 41 42 43 44 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP