Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2010) Hội nghị toàn quốc Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam VinaREN lần thứ 5 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Hội thảo “Sự nghiệp Thông tin-Thư viện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2013) Hệ thống “Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến”: Sự hình thành và hướng phát triển Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoa
 
S. 1 (2008) Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ hoạt động đổi mới Tóm tắt   PDF
Kiều Gia Như
 
T. 2 (2005) Hệ thống thông tin thư viện đại học ở Trung Quốc: Hiện trạng và xu thế phát triển Tóm tắt   PDF
Zhu Qiang
 
S. 2 (2017) Hệ thống trắc lượng thư mục hỗ trợ nghiên cứu khoa học Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2010) Hệ thống đào tạo trực tuyến Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2016) Học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành học thông tin-thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG MINH HÒA
 
S. 3 (2007) Họp Ban tổ chức Techmart Vietnam 2007 Toàn văn   PDF
T H
 
S. 4 (2005) Họp báo về Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2005 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2011) Họp Hội đồng biên tập Tạp chí Thông tin và Tư liệu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2008) Họp Hội đồng tư vấn khung phân loại DDC tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
. N B
 
S. 3 (2015) Hội chợ quốc tế Analytica Việt Nam 2015 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Hội chợ quốc tế về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học (Analytica Vietnam 2013) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Hội chợ thương mại quốc tế về phân tích, chẩn đoán, công nghệ sinh học, công nghệ và các dịch vụ thí nghiệm (Analytica Vietnam 2009) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Hội nghị khoa học và công nghệ Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ IX Toàn văn   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 1 (2009) Hội nghị khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XX (26/11/2008) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2010) Hội nghị "Giới thiệu chợ Công nghệ và thiết bị vùng Đồng bằng Sông Hồng (Techmart Quảng Ninh 2010)" Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Hội nghị "Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa các cán bộ trẻ và sinh viên chuyên ngành TT-TV Toàn văn   PDF
B B T
 
S. 1 (2016) Hội nghị - Hội thảo Thư viện Đại học và Cao đẳng (2011 - 2015) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2015) Hội nghị “Lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê KH&CN địa phương” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Hội nghị “Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam lần thứ 4” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2009) Hội nghị “Sơ kết thực hiện Nghị định 115/2005/ND-CP và Nghị định 80/2007/ND-CP” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Hội nghị “Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2011) Hội nghị “Thư viện các Bộ, ngành lần thứ I” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
226 - 250 trong số 1089 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP