S. 2 (2010)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Tạo lập không gian thư viện-thông tin thống nhất ở nước ta Tóm tắt PDF
Lê Văn Viết 1-4
Chuẩn nghiệp vụ cần áp dụng trong xử lý và biên mục tài liệu điện tử Tóm tắt PDF
Vũ Dương Thúy Ngà 5-9
Tiếp cận hợp đồng thuê ngoài trong hoạt động thông tin-thư viện ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh 10-15
Thông tin khoa học trong mối quan hệ giữa thực tiễn và nhận thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo 16-18

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyên tắc biên mục quốc tế mới PDF
  19-33

GIỚI THIỆU VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Điều lệ tổ chức và hoạt động Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia PDF
 
Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số PDF
 
Quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán PDF
 
Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/1/2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ PDF
 
Danh mục tài liệu nghiệp vụ hiện có tại NASATI PDF
 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khai trương thư viện điện tử PDF
 
Hội thảo quốc tế về công nghệ xử lý nước PDF
 
Triển lãm quốc tế về năng lượng tái tạo và phân tán (Enerexpo Vietnam 2010) PDF
 
Lễ giới thiệu bản dịch tiếng Việt và khai giảng lớp học về “Quy tắc biên mục Anh-Mỹ” (AACR2) PDF
 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP