S. 4 (2009)

Mục lục

Danh mục tài liệu nghiệp vụ hiện có tại NACESTI PDF
Ban biên tập

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Nghị định 115 sau hơn 3 năm triển khai Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Đức 1-7
Đặc điểm lao động thông tin-thư viện và tiêu chí đánh giá hiện nay Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 8-13
Đào tạo cử nhân ngành thông tin-thư viện theo tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Tóm tắt PDF
Trần Thị Quý 14-20
Định chủ đề tài liệu ở Việt Nam: các yếu tố đảm bảo sự chuẩn hoá Tóm tắt PDF
Vũ Dương Thúy Ngà 21-24

NHÌN RA THẾ GIỚI

Khuyếch trương và duy trì các thư viện Đông Nam Á trong bối cảnh thư viện toàn cầu Tóm tắt PDF
  25-33

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước PDF
 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Khoá tập huấn, đào tạo về đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư công nghệ và ứng dụng phần mềm COMFAIR III Expert PDF
 
Hội thảo về kết nối cung và cầu công nghệ qua cổng chuyển giao công nghệ Nam-Nam PDF
 
Cuộc họp thường niên lần 7 của Liên hợp thư viện về nguồn tin điện tử PDF
 
Lớp tập huấn “Kỹ năng xuất bản tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến- VJOL” PDF
 
Lớp “Xuất bản tạp chí và bản tin KH&CN” PDF
 
Kho lưu trữ âm thanh của Thư viện Anh quốc đến với thính giả trực tuyến PDF
 
BitDefender về xu thế phát triển vượt trội của Trojans và các nguy cơ trong năm 2009 PDF
 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP