S. 4 (2005)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam: hiện trạng và định hướng phát triển Tóm tắt PDF
Tạ Bá Hưng 1-10
Chợ công nghệ và thiết bị- hoạt động xúc tiến hiệu quả để tạo lập và phát triển thị trường công nghệ Tóm tắt PDF
Lê Thị Khánh Vân 11-13
Tình hình và kết quả ứng dụng CNTT của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Điến 14-19
Triển khai mô hình cung cấp thông tin KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn, miền núi tại các huyện Tóm tắt PDF
Nguyễn Lân Bàng 20-24

NHÌN RA THẾ GIỚI

Những phát triển mới về thư viện số hoá ở Trung Quốc PDF
Wei Liu 25-28
Đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Thông tin Thư viện Quốc gia Pháp (ENSSIB) PDF
Nguyễn Thị Hạnh 29-30

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị IFLA lần thứ 71 PDF
 
Cuộc họp các giám đốc ISSN lần thứ 30 PDF
 
Họp báo về Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2005 PDF
 
Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2005 PDF
 
Hội thảo “Quản trị và chia sẻ các nguồn tin số hoá” PDF
 
Lớp học “Phần mềm nguồn mở trong hoạt động thông tin KHCN” PDF
 
Lớp học “Tổ chức và quản lý kho tài liệu” PDF
 
Thẩm định khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành TT-TV PDF
 
Lớp tập huấn “Quản lý và tổ chức thư viện hiện đại” PDF
 
Lớp tập huấn “Tổ chức và quản lý liên hợp thư viện” PDF
 
Hội thảo đánh giá chất lượng đào tạo TT-TV từ nhà tuyển dụng PDF
 
Nghiệm thu giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong trường phổ thông PDF
 
Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học ngành Thư viện học PDF
 
Lớp học “Biên tập ấn phẩm thông tin KH&CN” PDF
 
Semine khoa học về tìm tin trong thư viện số PDF
 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP