S. 1 (2007)

Mục lục

Ứng dụng thành công giải pháp của Công ty máy tính truyền thông CMC tại Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ PDF
Nguyễn Phúc Chí 34-35

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Vài nét về xã hội hoá hoạt động thông tin và việc xã hội hoá hoạt động thông tin ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Kim 2-7
Các quan điểm marketing và vấn đề áp dụng trong hoạt động thông tin-thư viện Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Tuấn 8-14
Kiểm định chất lượng đào tạo đại học- thời cơ và thách thức đối với các thư viện đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hành 15-19
35 năm nghiên cứu và giảng dạy khoa học thông tin Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hùng 20-26

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ – Thư viện lớn nhất thế giới Tóm tắt PDF
  27-29
Thư viện Quốc gia Úc Tóm tắt PDF
  30-33

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ứng dụng thành công giải pháp của Công ty máy tính truyền thông CMC tại Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ Tóm tắt PDF
  36
Chợ Công nghệ và Thiết bị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Techmart An Giang 2006) PDF
  36-38
Triển lãm “Khoa học và Công nghệ Ucraina tại Việt Nam” PDF
  38-39
Đại hội thành lập Hội Thư viện Việt Nam PDF
  39
Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Thông tin và Tư liệu PDF
  40
Hội thảo “Tăng cường công tác Tiêu chuẩn hoá trong hoạt động TT-TL” PDF
  41
Lớp đào tạo giảng viên về qui tắc biên mục Anh-Mỹ (AACR2) PDF
  42
Lớp tập huấn “Nhập môn thư viện số” PDF
  43
Lớp học “Nâng cao năng lực của các thư viện và cơ quan lưu trữ về truy cập thông tin” PDF
  44
Kỷ niệm 15 năm truyền thống đào tạo cao học ngành khoa học thư viện PDF
  44
Kỷ niệm 33 năm truyền thống đào tạo ngành thư viện PDF
  45
Kỷ niệm 45 năm truyền thống đào tạo ngành khoa học thư viện và hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo ngành PDF
  45
Bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa học thư viện PDF
  46

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Cuốn sách "Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2001-2005" Tóm tắt PDF
  47


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP