T. 1 (2005)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Phát triển thông tin KH&CN để trở thành nguồn lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hùng
Tình hình dịch và mở rộng Khung DDC ở Việt Nam Tóm tắt
Vũ Văn Sơn
Một góc nhìn khác về con đường hiện đại hoá thư viện trong điều kiện Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Công Nam
Tìm tin theo từ khoá trong các cơ sở dữ liệu thư mục của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đào

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thư viện Hàn lâm Khoa học Nga Tóm tắt PDF
 
Mortenson Center: Trung tâm đào tạo tiếp tục dành cho cán bộ thư viện quốc tế Tóm tắt PDF
 

NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT

Thiết kế các toà nhà thư viện lớn Tóm tắt PDF
Tổng Biên Tập

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Cuốn sách “Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2003” PDF
 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lớp học “Xây dựng CSDL toàn văn bằng phần mềm Zope” PDF
 
Chợ Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng-Hà Nội- 2004 PDF
 
Lễ nghiệm thu và đưa vào ứng dụng phần mềm thư viện điện tử Libol PDF
 
Tập huấn “Xuất bản tạp chí và bản tin KH&CN” PDF
 
Hội thảo “Áp dụng MARC 21” PDF
 
Hội nghị bạn đọc tại Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia PDF
 
Hội thảo về đổi mới hoạt động thông tin khoa học của hệ thống Học viện Chính trị PDF
 
Hội thảo về nguồn lực và dịch vụ thư viện đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam PDF
 
Hội thảo phát triển chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị thông tin PDF
 
Hội thảo khoa học về quản trị văn phòng PDF
 
Hội thảo tổ chức hoạt động TT-TV trong trường đại học PDF
 
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về đào tạo nhân lực thư viện-thông tin PDF
 
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về phần mềm quản lý thông tin-thư viện PDF
 
Nghiệm thu khung chương trình chi tiết đào tạo thạc sỹ thông tin-thư viện tại Trường Đại học KHXH&NV PDF
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý thư viện PDF
 
Hội nghị giới thiệu Chợ Công nghệ và Thiết bị Bắc Trung bộ- Nghệ An 2005 PDF
 
Bảo vệ luận văn cao học về thông tin tại Viện Chiến lược và Chính sách KHCN
 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP