S. 5 (2012)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Bản đồ tri thức về thư viện số chuẩn quốc tế và ứng dụng cho nghiên cứu - đào tạo thư viện số Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Sơn 3
Quản lý tài liệu điện tử bằng Dspace tại Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy, Trương Thị Ngọc Mai 15
Đọc và giải pháp chấn hưng văn hóa đọc ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Dương Thúy Ngà 21
Công tác biên mục Việt Nam: hiện trạng và định hướng phát triển Tóm tắt PDF
Trần Thị Hải Yến 28

NHÌN RA THẾ GIỚI

Đánh giá chất lượng các thư viện điện tử PDF
  34

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án về Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam PDF
Nguyễn Hữu Giới 40

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến - VJOL” PDF
  43
Bảo vệ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác biên mục hiện đại theo nguyên tắc biên mục quốc tế” PDF
  44
Hội thảo về Nhà xuất bản Springer PDF
  45
Đại hội đại biểu cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á - CONSAL lần thứ XV PDF
  46
Đại hội thành lập Liên chi hội thư viện và các chi hội thư viện chuyên ngành PDF
  47
Bảo vệ luận án tiến sỹ "Nghiên cứu hoàn thiện việc chuẩn hóa trong xử lý tài liệu tại các thư viện Việt Nam" PDF
  48
Tập huấn về nghiệp vụ xử lý thông tin, khai thác CSDL và sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin NC&PT PDF
  49
Tập huấn "Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012” PDF
  49
Hội nghị giới thiệu “Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012” PDF
  50


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP