S. 2 (2012)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Thông tin giáo dục- vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Vương Thanh Hương 3
Hiệp hội các trường đào tạo thông tin học châu Á - Thái Bình Dương: cơ hội mới cho các khoa thông tin-thư viện Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Sơn 10
Cơ quan thông tin-thư viện ngành ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hùng 13
Thư viện Trường Đại học Vinh thời kỳ đổi mới, hội nhập Tóm tắt PDF
Vũ Duy Hiệp 22

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nhận dạng cá nhân trong hình ảnh của mục tin dựa vào phân tích văn bản PDF
Choochart Haruechaliyasak, Chaianun Damrongrat 28

GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV

Thư viện kỹ thuật số quốc gia Hàn Quốc PDF
Nguyễn Hữu Giới 37

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội đại biểu Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ II (2011-2016) PDF
  40
Hội nghị quốc tế về thư viện số châu Á (ICADL 2011) PDF
  41
Hội nghị “Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn DSVH và phát triển KTXH” PDF
  42
Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ 2012 của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia PDF
  43
Hội thảo “Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học” PDF
  44
Hội thảo, tập huấn về giao dịch thông tin công nghệ và cách tiếp cận các quỹ hỗ trợ PDF
  46
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập khoa “Thông tin-Thư viện” PDF
  46
Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học 15 năm thành lập Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội PDF
  47
Lễ phát động “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2012” PDF
  49
Bảo vệ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin-thư viện và thống kê KH&CN Việt Nam đến năm 2020” PDF
  50
Hội thảo Điều tra Nghiên cứu và Phát triển ở Việt Nam năm 2012 PDF
  50
Lớp tập huấn “Nghiệp vụ thống kê Khoa học và Công nghệ” PDF
  51


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP