S. 1 (2012)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Tạp chí “Thông tin và Tư liệu”- 40 năm phát triển Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoa, Cao Minh Kiểm 4-11
Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ thông tin-thư viện: tồn tại và biện pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hường 12-17
Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Đức 18-25
Mô hình cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ địa phương Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Cường 26-32

NHÌN RA THẾ GIỚI

Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo OXFORD PDF
  33-39

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo khoa học “Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2015” PDF
  40
Hội thảo “Nâng cao chất lượng Tạp chí Thông tin và Tư liệu” PDF
  41
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia PDF
  42
Hội thảo “Phát triển Liên hiệp thư viện về nguồn tin điện tử” PDF
  42
Hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Thư viện” PDF
  44
Hội thảo khoa học về “Nội dung và giải pháp tăng cường hoạt động thông tin-thư viện-thống kê KH&CN giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020” PDF
  45
Hội thảo “Tăng cường dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục trong thời đại số hóa” PDF
  45
Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập khoa “Thư viện-Thông tin”, trường Đại học Văn hóa Hà Nội (1961-2011) PDF
  46
Hội thảo “Sự nghiệp Thông tin-Thư viện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế” PDF
  47
Hội nghị giới thiệu “Triển lãm quốc tế về năng lượng tái tạo và phân tán” (ENEREXPO VIETNAM 2012) PDF
  47
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin KH&CN và thành lập Trung tâm Giao dịch Thông tin Công nghệ Việt – Hàn PDF
  48
Diễn đàn “Giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc về xử lý nước thải và rác thải” PDF
  49
Hội thảo “Kinh nghiệm quản lý nước, xử lý nước thải, rác thải của Israel PDF
  50
Giới thiệu giải pháp phần mềm thư viện Primo PDF
  50
Lớp học “Cơ sở thông tin-thư viện và thống kê” PDF
  51


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP