S. 53 (2010)

Mục lục

Nghiên cứu trao đổi

Suy nghĩ về vấn đề đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Tóm tắt PDF
Bùi Diệu Anh 3
Ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng đến đầu tư của doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Lê Khương Ninh 9
Trở lại vấn đề nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam Tóm tắt PDF
Hạ Thị Thiều Dao 16

Công nghệ ngân hàng

Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghi 23
Ứng dụng quyền chọn thực trong thẩm định dự án đầu tư Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trường, Đinh Hoài Vũ 27
Thanh toán lương qua tài khoản ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Võ Văn Tình 32

Đầu tư tài chính

Thị trường chứng khoán tháng 7 và kịch bản tháng 8/2010 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Tú 36
Giải pháp vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đại Lai 42
Mục tiêu ổn định thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn Tóm tắt PDF
Kim Anh 47

Sinh viên và nghiên cứu khoa học

Giải pháp phát triển hoạt động liên kết ngân hàng – bảo hiểm ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đàm Hoàng Oanh 51