S. 165 (2019)

Mục lục

BÀI VIẾT

Đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến Việt Nam dựa vào chỉ số hiệu quả kỹ thuật Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cành, Lê Quang Minh 5
Tác động của cạnh tranh và chấp nhận rủi ro đến hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Trí Minh 19
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Vinh, Bùi Kim Dung, Lê Anh Nhàn 37
Các nhân tố tác động đến chất lượng khoản vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Phát Tiến, Lý Thị Thùy Linh 52
Rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Nhi 64
Tác động của nhiệt điện Vĩnh Tân đến môi trường sống của người dân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Phước, Nguyễn Quang Thái, Vũ Thị Hải Hà 74
Chủ thể vay vốn trên hợp đồng tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dịu Hiền 89