Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính chuyên nghiệp trong việc soạn thảo thông cáo báo chí

Hoàng Lê Thúy Nga

Tóm tắt


    Thông cáo báo chí ( Press Release) là bài viết mang thông tin chính thức của một doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, cá nhân...gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí. Thông cáo báo chí (TCBC) là công cụ quan trọng được các chuyên viên PR sử dụng để truyền tải thông tin tới công chúng với sự tham gia của bên thứ ba- giới báo chí.

    Hằng ngày, các cơ quan báo chí nhận nhiều TCBC. Làm thế nào để TCBC không bị "lãng quên" là điều hết sức cần thiết. Để hoạt động PR có hiệu quả, đặc biệt là quan hệ báo chí, TCBC phải thể hiện sự chuyên nghiệp, ấn tượng, đạt giá trị thông tin cao nhất nhưng vẫn ngắn gọn, súc tích. Một bản thông cáo báo chí tốt thì yêu cầu phải có nội dung đủ quan trọng và thuyết phục giới truyền thông chấp nhận nó như là thông tin cơ sở của một bài viết được đăng tải. Bài viết này sẽ bàn đến các yêu cầu về nội dung để bảo đảm tính chuyên nghiệp của một thông cáo báo chí.


Toàn văn: PDF