Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez

Phan Tuấn Anh

Tóm tắt


      Một trong những cách tân của văn học hậu hiện đại, đó là đưa ra quan điểm lịch sử và huyền thoại như là hư cấu nghệ thuật. Thông qua tiểu thuyết của G.G.Márquez, bài viết làm rõ những thủ pháp hư cấu lịch sử và huyền thoại đặc trưng của văn học hậu hiện đại (thời gian nghệ thuật xoay vòng, giễu nhại lịch sử, lịch sử như tình huống hiện sinh...). Từ đó, đi tìm ý nghĩa và giải mã thẩm mỹ cho những hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết Márquez nói riêng và văn học hậu hiện đại nói chung.


Toàn văn: PDF