Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc không gian Kinh thành Huế

Võ Ngọc Đức, Nguyễn Ngọc Tùng

Tóm tắt


     Kinh thành Huế là sự kết hợp độc đáo giữa những nguyên tắc kiến trúc truyền thống Việt nam, tư tưởng triết lý phương Đông, kiến trúc quân sự phương Tây (Vauban).

    Thuật phong thuỷ được áp dụng nghiêm ngặt trong việc chọn vị trí và chọn hướng xây thành. Vị trí Kinh thành Huế được lựa chọn cẩn thận, bao gồm đầy đủ các đặc trưng địa lý như là: sông, núi, đất đai bằng phẳng và các nét cảnh quan đặc trưng: có núi Ngự làm tiền án, sông Hương làm minh đường, hai đảo Cồn Hến và Dã Viên tượng trưng tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ...

     Việc chọn địa hình, dựng đồ án; kỹ thuật thi công tường thành, xử lý móng, xây gạch; nghệ thuật trang trí, điêu khắc gỗ, làm ngói men; hệ thống mạng lưới giao thông ô cờ, cấu trúc theo trục thần đạo, hệ thống thuỷ hệ, cách bố cục các công trình truyền thống tương tự như các phương thức xây dựng kiến trúc cổ Việt nam. Vòng thành ngoài Kinh Thành theo kiểu kiến trúc kiểu Vauban, hai vòng trong Hoàng Thành và Tử Cấm Thành vẫn là kiến trúc thành cổ phương Đông.

     Cấu trúc không gian Thành Huế hình thành đô thị sinh thái, lịch sử hoà nhập con người và thiên nhiên, tạo nên cấu trúc phát triển bền vững là những giá trị về đô thị truyền thống đáng trân trọng của ông cha ta.

Toàn văn: PDF