Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu thành lập bản đồ thoái hóa đất theo WOCAT ở một số xã thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Quang Việt, Lê Đình Thuận, Nguyễn Nhật Nam

Tóm tắt


     Lãnh thổ nghiên cứu có điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt với lượng mưa hàng năm lớn trên 2.300mm và tập trung vào các tháng mùa mưa; mùa hè gió "phơn" hoạt động mạnh làm cho độ ẩm thấp. Điều này đã thúc quá trình cát bay ở dải đất cát ven biển và quá trình xói mòn diễn ra phổ biến ở khu vực đất dốc. Ngoài ra, trong quá trình khai thác và sử dụng lãnh thổ, người dân đã tác động tiêu cực đến tài nguyên đất dẫn đến chất lượng đất ngày càng giảm sút. Bài báo sử dụng phương pháp thành lập bản đồ thoái hóa do WOCAT (World Overview of Conservation Approaches) đề xuất nhằm xác định mức độ thoái hóa đất trên từng đơn vị đất đai.

      Kết quả nghiên cứu chỉ ra trên mỗi đơn vị đất đai ở lãnh thổ có 04 dạng thoái hóa với cường độ, mức độ, tỉ lệ tương ứng; và được phân thành 04 cấp thoái hóa. Trong đó, cấp thoái hóa mạnh chiếm đến 47,7%, cấp không thoái hóa chiếm 19,8%, cấp nhẹ và trung bình chiếm 32,4% diện tích tự nhiên. Từ đó, tác giả chọn lựa và đề xuất các mô hình sử dụng và bảo tồn đất cho từng đơn vị đất đai.


Toàn văn: PDF