Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đặc điểm quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm đọng khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An và định hướng thăm dò khai thác

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Tóm tắt


     Tây Nghệ An là một trong những khu vực của Nghệ An nói riêng và trong cả nước nói chung có tiềm năng về quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm đọng. Phần lớn các điểm quặng sắt ở đây thuộc kiểu nguồn gốc này, gồm các điểm quặng như Tà Sỏi, Bản Khứm, Bản Can (Quỳ Châu), Bản Quèn, Tống Phái, Bản Xạt, Đồng Cạn, Bản Ban (Quỳ Hợp), Bản Khôi (Tương Dương), Thạch Ngàn (Con Cuông). Kết quả nghiên cứu đã xác định được thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, hydroxit sắt ít pyroluzit, pxilomilan, hornblend, actinolit, tremolit, thạch anh và chlorit.

     Thành phần hoá học: Hàm lượng Fe2O3 thay đổi từ 33,4 - 81,91% về khối lượng, (Thành phần Fe thay đổi từ 22,38- 57,34%), SiO2 từ 1,30-52,20%, Al2O3 từ 0,10-24,17% và P từ 0,238-2,163%.

Toàn văn: PDF