Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu nghiên cứu đánh giá khả năng kháng oxy hoá của một số đối tượng làm nguồn dược liệu

Lê Trung Hiếu, Trương Thị Như Tâm, Nguyễn Thị Ánh Huyền, Lê Thuỳ Trang

Tóm tắt


     Trong bài báo này, chúng tôi đã áp dụng các phương pháp đánh giá khả năng kháng oxy hoá bằng cách xác định tổng polyphenol, tổng flavonoid và lực kháng oxy hoá tổng. Tổng polyphenol được xác định bằng phương pháp Folin - Ciocalteu, tổng flavonoid xác định bằng phương pháp tạo màu với AlCl3 - trắc quang, lực kháng oxy hoá tổng thông qua quá trình cho nhận electron theo mô hình phospho molybdenum. Đồng thời, mối liên quan giữa các đại lượng này cũng được làm sáng tỏ. Trên cơ sở các kết quả nhận được, khả năng kháng oxy hoá của một số đối tượng là dược liệu: nấm Linh chi nuôi trồng (Ganoderma lucidum), nấm Lim (Ganoderma lucidum) từ thiên nhiên, thực phẩm: nấm Tràm (Tylopilus Felleus) và loài thực vật được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây: lá Mãng cầu xiêm (Annona muricata) đã được đánh giá.


Toàn văn: PDF