Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thu hồi và tinh sạch phytase tái tổ hợp có nguồn gốc từ Bacillus subtilis trong dịch lên men Escherichia coli theo mẻ

TRẦN THỊ THÚY, MAI THỊ NGỌC

Tóm tắt


    Phytase là enzyme có ứng dụng quan trong trong công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã cải tiến môi trường lên men LB và thu hồi được enzyme phytase BacP tái tổ hợp bằng phương pháp lên men theo mẻ chủng E. coli BL21(DE3) mang gen phyC tái tổ hợp. Enzyme BacP tái tổ hợp với hoạt độ 18,49 IU\mL thu được sau 18 giờ kích hoạt bằng lactose, cao hơn so với việc sử dụng chất kích hoạt biểu hiện isopropyl β-D-1-thio-galactopyranoside (IPTG). Bằng phương pháp sắc kí ái lực kết hợp với cô đặc dịch lên men qua màng có kích thước lỗ 5 KDa, enzyme BacP đã được tinh sạch 4,5 lần, đạt hoạt độ riêng 24,48 IU\mg protein. Nghiên cứu này là tiền đề cho việc đánh giá khả năng sử dụng BacP, loại phytase kiềm có khả năng thủy phân phytate thành các dẫn xuất inositol phosphate bậc thấp (IP2, IP3) có giá trị dược học, trong chế biến thực phẩm     

Toàn văn: PDF