S. 29 (2016)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI HỌC PHẦN TIN HỌC VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt PDF
Phạm Thế Anh, Lê Văn Hào, Hoàng Nam, Lê Thị Hồng
ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA TRÀO LƯU CÔNG SUẤT ĐỂ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN Tóm tắt PDF
Doãn Thanh Cảnh, Nguyễn Thị Thắm
KẾT QUẢ TẠO VECTOR BIỂU HIỆN PET-21A (+) MANG ĐOẠN GEN MÃ HÓA EPITOPE KHÁNG NGUYÊN CYFRA21-1 Tóm tắt PDF
Lê Đình Chắc
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU POLYACRYLAMIT ĐẾN KHẢ NĂNG CHỐNG XÓI MÒN, BẠC MÀU ĐẤT VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT MÍA TRÊN VÙNG ĐẤT DỐC TẠI ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Sỹ Chính, Nguyễn Văn Dũng
MỘT ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT NHÓM PHẠM TRÙ PHÂN BẬC BỆN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Cúc
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG DÂY CÔNG SUẤT NHỎ Tóm tắt PDF
Trần Hùng Cường, Lê Phương Hảo
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUY HOẠCH NGUYÊN TUYẾN TÍNH TRONG THIẾT KẾ PHẦN MỀM CẮT THÉP THANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Định, Trịnh Thị Phú, Lê Đình Nghiệp
CẤU TRÚC CỦA IĐÊAN NGUYÊN TỐ CỦA VÀNH ĐA THỨC Tóm tắt PDF
Phạm Thị Bích Hà
KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VỀ KHÍ CACBONIC PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ MẠNH Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoa, Hà Thị Phương
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG Fe, Cu, Pb, VÀ As TỪ PHẦN THẢI CÓ CHỨA QUẶNG ĐỒNG SUNPHUA Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoa, Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lê Văn Khỏe, Vũ Thị Hà Mai
TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ AMIT LÀ DẪN XUẤT CỦA 3-METYL-4-(2-AMINO-4,5-DIMETOXIPHENYL) FUROXAN TỪ EUGENOL TRONG TINH DẦU HƯƠNG NHU Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Huấn
TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO PHỨC CHẤT CỦA NIKEN VỚI PHỐI TỬ LÀ AXIT 6-HYDROXY-3-SUNFOQUINOLIN-7-YLOXYAXETIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Ngọc Vinh
BẢO TOÀN GIỚI HẠN THUẬN QUA LẤY TỔNG TRỰC TIẾP Tóm tắt PDF
Lê Quang Huy
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH LIÊN KẾT ENZYME TRỰC TIẾP PHÁT HIỆN DƯ LƯỢNG CHLORAMPHENICOL TRONG SỮA Tóm tắt PDF
Hắc Bá Thành, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thúy, S.A. Eremin, I.A. Shanin
TRẠNG THÁI RỐI LƯỢNG TỬ VÀ GIAO THỨC VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ Tóm tắt PDF
Lê Đức Vinh, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Phượng, Cao Long Vân